Ekskawator polat galyndylary gidrawliki göteriji magnit göteriji

Gysga düşündiriş:

16-35Ton ekskawator üçin aralyk
Jemi gidrawliki gözegçilik
Hemme birlik, güýçli magnit güýji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

wajue

Önümleriň beýany

s2
s3
s4
s6
s5
s1

Steel Polat galyndylary, polat plitalary sortlamak we ýüklemek üçin amatly
2 Jemi 2 sany gidrawlik şlanglar tarapyndan dolandyrylýar.
Unit Hemme birlik gidrawliki magnit

wajue

Aýratynlyklary

ITEM / Model UNIT WXHM1000 WXHM1200 WXHM1350 WXHM1500
Daşarky diametri mm 1000mm 1200mm 1350mm 1500mm
Basyş düzüň 30-35Mpa
Iş akymy Ipm 50-70Lpm 60-80Lpm 70-90Lpm 80-100Lpm
Magnit güýji KW 10 KW 10 KW 10 KW 15 KW
Potensialy götermek Tabaklar, bloklar 2-3 tonna 3-4Ton 4-5 ton 5-6 ton
Doňuz demir 3-4Ton 4-5 ton 5-6 ton 6-7Ton
Polat galyndylary 500-600 kg 600-700 kg 800-1000 kg 1000-1300 kg
Ekskawator Ton 15-20Ton 18-25 ton 25-30 ton 30-35Ton
Agram KG 1600 kg 1800 kg 2000 kg 2300 kg

WEIXIANG Gidrawlik magnit
1. Polat galyndylaryny tertiplemek, uly göterijilik ukyby üçin ajaýyp çözgüt.
2. Tutuşlygyna gidrawliki gözegçilik, ulanmak aňsat.
3. Galyndy howluda, ýykylanda we gurluşyk meýdançalarynda metal ýygnamak üçin ulanylýan esasy.
4. Gurulýan generator içerde, gaty ykjam.
5. Çeňňek + gyrymsy agaçlar.
6. Çelek dişleri islege bagly.

wajue

Wideo

wajue

Üstünlik we hyzmat

s4
s5
s6
s1
s2
s3
s7
surat

◆ Biz Zawod, 10 ýyldan gowrak ekskawator goşundylaryny öndüriji.
Ex Ekskawatoryňyz üçin gowy çözgüt hödürlemek üçin hünärmen inersenerler.
First Ilki bilen hil, ilki müşderi.
◆ atthli goşundylar ýüklemezden ozal barlanýar.

wajue

Gaplamak we ibermek

pro1
pro2
pro3
pro4

“Yantai Weixiang Building Engineering Machinery Equipment Co., Ltd”, ekskawator goşundylaryny öndürmekde, satmakda we hyzmat etmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady, esasy önümler gidrawliki pulwerizator, ýykyjy gyrgyçlar, gidrawliki grafik, log grapp, mehaniki grapplar, baş çelek, grafany, topragy güýçlendiriji, magnit göteriji, aýlanýan çelek, gidrawliki kompaktorlar, ripper, çalt birikdiriji, wilka liftleri we ş.m. sortlaşdyrmak, hilini kepillendirmek üçin, has ýokary hilli önüme görä hasam gowulaşýar hyzmat, hatda has bäsdeşlik bahasy "dünýäde abraý gazanýarys, Weixiang goşundylary Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Aziýada we ş.m. gaty gowy satyldy.
Gowy hil kompaniýamyzyň durmuşydygyny ýadymyzdan çykarmaýarys, maksadymyz gurluşyk goşundylary pudagynda öňdebaryjy marka bolmak, ýokary hilli önümler we satuwdan soň gowy hyzmat bermek, özara bähbit gazanmak we öz işimiz bilen gazanmak Müşderiler.
Bütin dünýäde agent gözleýän, soraga hoş geldiňiz.

s

Hil biziň borjumyz, siziň aladalaryňyza üns berýäris, önümlerimiziň hemmesi çig maldan, gaýtadan işlemekden, synagdan geçirmekden, gaplamakdan başlap, gowşurylyşyna çenli hil gözegçiliginde, şeýle hem size has gowy çözgüt taýýarlamak we üpjün etmek üçin hünärmen R&D toparymyz bar, OEM & ODM elýeterli.
Yantai weixiang şu ýerde, soraga hoş geldiňiz, Islendik zerurlyk, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyň, siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Has giňişleýin maglumat, islendik wagt biziň bilen arkaýyn habarlaşyň, sag boluň.

◆ Anne
Jübi / WeChat / WhatsApp :
+86 18660531123
Email:sales01@wxattachments.com

◆ Linda
Jübi / WeChat / WhatsApp :
+86 18563803590
Email:sales02@wxattachments.com

◆ Jenna
Jübi / WeChat / WhatsApp :
+86 18663849777
Email:info@wxattachments.com


  • Öňki:
  • Indiki: